Support 24 hrs.

+66 85-0059116

info@hawkasia.com

การให้ความช่วยเหลือ

ในการติดตั้งใช้งานครั้งแรกทางเราจะทำการช่วยเหลือติดตั้งออนไลน์โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เช่น การติดตั้งเครื่องปริ้น การคั้งค่าโปรแกรมและติดตั้งโปรแกรมที่จำเป็นต้องใช้งานทั้งหมด

ในกรณที่มีปัญหาติดขัดหรือขัดข้องทางบริษัทยินดีที่จะให้คความช่วยเหลือและตอบคำถามจากลูกค้า เช่น ปัญหาการใช้งาน ช่วยเหลือการใช้งานโปรแกรมเบื้องต้น

การพัฒนาจากระบบเดิม

เนื่องจากโปรแกรมเป็นระบบสำเร็จรูปแต่มีการพัฒนาต่อยอดเสมอเพื่อประสิทธิภาพ ในกรณีที่ลูกค้ามีคำติชมหรือความคิดเห็นหรือต้องการส่วนอื่นๆเพิ่มเติมทางเราจะนำมาพิจรณาเพื่อพัฒนาโปรแกรมของเราให้มีความสามารถนั้นๆเพิ่มขึ้นในเวอร์ชั่นต่อไป

บริการคลาวด์เซอร์วิส (Cloud)

  • ให้บริการจดทะเบียนโดเมน
  • เช่าพื้นที่ Server
  • เช่าพื้นที่เก็บข้อมูล ในกรณีที่ต้องการใช้งาน Product ต่างๆ ของเราผ่านระบบ Cloud
  • http://1bestpillsforhealth.com/buy-nolvadex-online-cheap/

โฆษณาและประชาสัมพันธ์

  • ทำให้คุณอยู่ในอันดับต้นๆของการค้นหาจาก google
  • โฆษณาและประชาสัมพันธ์ให้คนเข้าถึง page ของคุณบน facebook
  • ดูข้อมูลทางสถิติในการเข้าชมเว็ปไซต์ของคุณ